Plantbegeleiding

Plantbegeleiding. De herinnering kan gaan bloeien.

U heeft zojuist een geschikte zaailing uitgezocht waarmee u uw dierbare wilt herdenken. De Bios Urn en de zaailing kan na levering ingegraven worden. Dit kunt u uiteraard zelf doen maar wij adviseren u hierbij de Bios Urn™ Plantbegeleiding aan. Deze service biedt u hulp om er voor zorg te dragen dat de zaailing met de Bios Urn op de meest gunstige manier en  respectvol wordt ingegraven.

Hoe, wanneer en waar dit gebeurt, bepaalt u uiteraard zelf. Als u onze hulp daarbij wilt, kunt u uw wensen hieromtrent aangeven op het inventarisatieformulier. Na het invullen nemen wij contact met u op om alles rustig door te spreken en tot een definitief voorstel te komen.

Wat kost die hulp?
De standaard Bios Urn™ Plantbegeleiding bestaat uit de volgende onderdelen:
– de voorbespreking van uw wensen (telefonisch)
– algehele begeleiding van het planten door/samen met de medewerkster ter plekke (maximaal 4 uur)
– het overzetten van de crematie-as vanuit de ashouder in de Bios Urn™
– het plaatsen van de zaailing in de Bios Urn™
– het ingraven van de Bios Urn™ met zaailing
– reiskosten naar elke locatie in Nederland op elke gewenste dag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen

De kosten vindt u bij producten – Plantbegeleiding
Eventuele gewenste extra’s worden gespecificeerd in een duidelijk voorstel aan u en vooraf aan u geoffreerd. Het invullen van het inventarisatieformulier en een eventuele offerte verplicht u niet tot het laten uitvoeren van de Bios Urn™ Plantbegeleiding.